روش شکل گیری

ایجاد روش کاری به معنی پیروی از یک (ایده) هدف کلی در طراحی است که منجر به رسیدن به نوعی کمال در طراحی می شود. استایل کاری از مجموعه ای از فاکتورها شکل می گیرد، این فاکتورها آنالیز شده و دسته بندی شده هستند. هر فضای کاری حرفه ای شیوه و روش منحصر به فرد خود را دارد.

استایل کاری حتی به شرکت‌های کوچک هم شخصیت می‌بخشد.