ارزش لوگوتایپ در طراحی داخلی فضاهای اداری


اگر بخواهیم از بدیهیات ارزش یک لوگو در کار اداری گذر کنیم به مزایای آن در طراحی داخلی فضاهای اداری خواهیم رسید. لوگوتایپ ها که جدیدترین ترند طراحی لوگو در جهان هستند، در طراحی دالی فضاهای اداری نقشی چند جانبه دارند.

ارزش نخست این لوگوتایپ ها که باید مورد توجه شرکتهای تولید کننده مبلمان اداری قرار گیرد، موضوع روانی و افزایش حس وفاداری مشتریان و کارمندان به برند است.

ارزش دوم موضوع برنددینگ است. وقتی در معماری داخلی یک محیط کاری اداری، به لوگوتایپ شرکت و رنگ سازمانی توجه می شود، عملاً رگه ای از تبلیغات پنهان و زیر پوستی در فضای شرکت جریان دارد.

ارزش دیگر حاکم بر این مهم، زیبایی بصری است. شاید زیبایی بصری در فضاهای اداری کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد لیکن توجه به این ارزش می تواند بر افزایش کارایی کارمندان بیافزاید.

شرکت مبلمان اداری ویرا در پروژه دفتر مرکزی شرکت شیرآلات راسان، این ارزشها را مورد توجه قرار داده و کوشیده است تا رنگ و فرم مبلمان، مکمل ایده های بالا باشد. این استراتژی طراحی چیزی نیست که بتوان در مورد آن زیاد صحبت نمود، اما به نوعی نماد مسئولیت پذیری شرکت طراح مبلمان است.