انقلابی پولادین: میز کنفرانس MARGO


در ایرانی که سالنهای کنفرانس پر شده از میزهای چوبی و صندلی های بزرگ خسته کننده، همین که اثری با شیشه و فولاد ساخته شود به خودی خود یک انقلاب در طراحی داخلی فضاهای اداری محسوب می شود. حال اگر این میز کنفرانس، بکوشد قوانین فیزیک و ساختار چهارپایه را نیز مختل کند، موضوع جذاب تر نیز می شود. میز کنفرانس MARGO ، اثر جدید ویرا دقیقاً با همین اهداف ساخته شده و یک اثر انقلابی پولادین است. کشش فرمی اثر گویی از زمین روئیده است و در حساس ترین نقطه با شیشه ضخیم روی خود، یک تلاقی نرم پیدا می کند. پایه های میز فورانی از فولاد است، گویی فوران آتشفشانی در لحظه سرد شده و روی آن یک شیشه قرار گرفته است. به لحاظ مفهومی، این میز، دقیقا جایی است که افراد مختلف به دور آن نشسته و به بحث و گفتگو با یکدیگر می پردازند. آنها پیرامون اندیشه ها و نظرات یکدیگر جدل می کنند و این ذات یک اتاق کنفرانس است. این میز می کوشد این مفهوم و تهاجم و جبهه بندی را به شکل کالبدی تبدیل و مجسم نماید.

در عصر جدید، میز کنفرانس فقط جای نشستن و تکیه دادن نیست. هر تصمیمی که یک شرکت، یک شهر و یک کشور را به پیش می برد ما حصل سالها تلاش و دقایقی مجادله و تصمیمات بزرگ، پشت میزهای کنفرانس است. در چنین عصری، یک میز کنفرانس دیگر فقط تکیه گاه نیست، بلکه یک سورپرایز و اسلحه پنهان است که باید میزبان را یک قدم جلوتر از هرکسی که وارد اتاق کنفرانس می شود به پیش بیاندازد…قبل از اینکه هر بحثی آغاز شود!