اتاقک و محافظ های ضدکرونا

میزهای مدرن اداری

اتاقکهای مدرن

میزهای کنفرانسی مدرن

غرفه تلفن و مبلمان مخصوص جاذب صدا (آکوستیک)

میزهای پذیرش و کانترهای مدرن

مبلمان راحتی و همکارانه

صندلی های مدرن اداری

میز

میزهای کاری ایستاده مدرن

میزهای اتاق آموزش (training room) و اتاق استراحت بین جلسات (breakroom)

کمدهای اداری، کابینتها و دیوارهای کمدی

مبلمان فضاهای درمانی و صندلیهای لابراتواری

مبلمان اداری متحرک و منعطف

میزهای خاص سفارشی و میز مخصوص لپ تاپ