جداکننده‌های روز اداری اروپا


در اروپا استفاده از جداکننده‌ها یا همان screen در فضاهای اداری در حال افزایش است. انواع شیشه ای و پلاستیکی این جداکننده‌ها اکنون در بازار موجود هستند. این جداکننده‌ها همچنین بصورت ایستا و آویز هستند. برخی از این جداکننده‌ها قابلیت جا به جایی از طریق چرخهای تعبیه شده دارند. به نظر می رسد برخی از انواع این جداکننده‌ها که از نوع باریسول هستند قابلیت چاپ نیز دارند. نوع شیشه‌ای ای جداکننده ها از اتصال دو شیشه 4 میلیمتری که مجموعاً یک لایه 8 میلیمتری ایجاد می کنند ساخته شده اند.