طراحی داخلی یک فروشگاه و مرکز اداری در کیف به سبک کانستراکتیویست


طراحان داخلی برای پروژه فروشگاه و مرکز اداری بزرگترین شرکت تولید مصالح ساختمانی اوکراین به تلفیق ایده های ملی و بین المللی رو آورده اند.

این دفتر در دل یک ساختمان قدیمی به یادگار مانده از زمان اتحاد جماهیر شوروی طراحی شده است. در واقع جنس پروژه بازسازی و توسعه است. طراحان برای طراحی داخلی بنا از معماری کانستراکتیویستهای روسیه که در زمان اتحاد جماهیر شوروی به نوعی مدرن محسوب می شدند الهام گرفته اند.

طبقه همکف شوروم، کتابخانه، گالری شرکت است و طبقه بالایی بخش اداری و کنفرانس و… در هر دو طبقه کفپوسهای بتنی، سنگ های کلاسیک معماری روسیه، رنگهای قرمز و آبی الهام گرفته از نقاشی های کانستراکتیویستهای روسیه حضوری پر رنگ دارند.

حتی برخی مبلمان به سبک همان زمان طراحی شده است. اگرچه ساخت و اصلاح دیزاین آنها محصول روزگار فعلی طراحان داخلی اثر است.

بخش ورودی و کانتر آ الهام گرفته شده از یکی از سکانسهای یکی از فیلمهای کلاسیک روسیه است که مورد علاقه کارفرما بوده است. در اینجا حتی مدل نورپردازی و آویز بکار رفته نیز از سکانس فیلم مشهور و محبوب الهام گرفته شده است.