طراحی فضاهای اداری در زمینهای کشیده


این پروژه در زمینی کشیده به طول بیش از 20 متر طراحی شده است. طراحان با خلاقیت خود این زمین کشیده را به پاسیویی سبز برای پروژه تبدیل نموده اند. این پاسیوی سبز در کنار دیوارهای شیشه ای اتاق ها، محیط کاری را برای افراد همچون پارکی با منظر سبز تبدیل نموده است. با اینکه بنا دید و منظری از ارتفاع به اطراف ندارد (آنگونه که برای آثار اداری مطلوب است) اما این پروژه به شکلی طراحی شده است که افراد دچار خفگی بصری و تنفسی ذهنی نشوند. طول کشیده اثر به وسیله باغچه ای که نور و هوای طبیعی و مصنوعی را به صورت همزمان می گیرد به اجزائی کوچکتر تقسیم شده است تا حس کشیدگی به افراد دست ندهد. حسی که باعث طولانی تر شدن راهروها می شود. دیوارهای شیشه ای همچنین باعث آزاد شدن فضاها و کشش و امتداد دید افراد خواهد شد. ارتباطی که گذر زمان را برای آنها ممکن می کند.