مبلمان اداری پیشنهادی بنتون برای هفته دیزاین دوبی


کریستوفر بنتون برای هفته دیزاین دوبی یک طرح صندلی اداری ارائه داده است که موجب بحثهای فراوانی شده است. این صندلی منطقا یک پایه دارد که چیزی جز قوطی ساده نیست. طرح و رنگ ان به شدت به بوم چادرهای بومی بادیه نشینان شباهت دارد.

منتقدان این را طرح را پاسخی انتقادی از سوی هنرمند به صنعت مبلمان اداری جهان می دانند. پاسخی که از چند جهت به این صنعت حمله می کند. نخست، روحیه خورنده این صنعت که برای تولید مبلمان شیک اداری، تمام منابع طبیعت را استفاده می نماید. انها برای تولید مبلمان اداری مد نظر خود، که محدود به موضوعاتی همچون ایده و طرح شده اند، از تمام منابع طبیعت به خشن ترین شکل ممکن استفاده می کنند. ای در حالی است که صنعت ساختمان از پرمصرف ترین صنایع جهان است. صنعت مبلمان اداری هیچ توجهی به ضایعات این صنعت و صنعت ساختمان ندارد و به اسم شیک بودن از تمام منابع بهره حداکثری می برد.

از سویی دیگر، صنعت مبلمان اداری جهانف اصولا یک سری طرح ساده و مدرن و مینیمال را به خورد مشتریان میدهد. این صنعت هیچ توجهی به بوم و اقلیم و فرهنگ بسترهای کاری خود ندارد. طرح بنتون نگاهی رادیکال به هر دو موضوع دارد. هم بازیافت و استفاده مجدد از مصالح و هم توجه به رنگ و بافت و فرهنگ بومی.