مصاحبه اختصاصی ویرا با روشنک طهرانی


– تحلیل شما به عنوان معمارداخلی از وضعیت طراحی معماری فضاهای اداری در ایران چیست؟
در مورد ساختمانهای اداری در 2بخش معماری بنا و معماری داخلی می توانیم بحث کنیم .
ساختمانهای اداری شاخص از نظر معماری به فراوانی قبل انقلاب دیده می شوند به طور مثال ساختمان اداره پست و ساختمان وزارت کشور که توسط افراد به نام و صاحب سبک طراحی گردیده است. ولی بعد از انقلاب تعداد محدودی ساختمان اداری شاخص ساخته شده است.
در مورد معماری داخلی در ساختمان های دولتی بندرت میتوان فضای مطلوبی را مثال زد. معمولا در این فضاها نه عملکرد خاصی دیده شده است و نه روابط انسانی و زیبایی مد نظر قرار می گیرد.
در بخش خصوصی این روزها به معماری داخلی بیشتر اهمیت داده می شود و پروژه های خوبی توسط معماران بنامی در سطح کشور انجام شده است که از کیفیت معماری و فضایی مطلوبی برخوردار می باشند.

– مسئله طراحی شما در این پروژه چه بوده است؟ ایده شما برای حل مسائل و تولید ارزش در این پروژه چه بوده است؟
در طراحی و روند پروژه ، تلاش کردیم تا دیاگرام مدرن و همیشگی فضاهای اداری را تغییر داده و برآن شدیم فضایی سبک و شفاف همانند یک حباب را بوجود آوریم که ارتباط میان فضاها را گسترش دهد. در هسته مرکزی پلان، کاربران قرار گرفته اند و مدیران مانند یک حلقه یا رینگ به دور آن فضا این شکل از تفکیک، تعامل را در فضا سهل کرد.

شفافیت به وسیله ساخت دیوارهای شیشه ایی با قابلیت مات شدن و تفکیک فضا در موقع ضرورت از نکات مهمی بود که به آن توجه کردیم کاهش ترافیک بصری، ایجاد فضای عملکردی و یکدست برای تمرکز، خلاصه سازی در محیط و پوشاندن عناصر سازه ای با بوجود آوردن دیواری یکدست ، استفاده از رنگ های محدود و امتداد دادن آنها از کف به دیوار و از دیوار به سقف از نکاتی بود که در این پروژه مدنظر قرار گرفت.

– مبلمان اداری از چه زمانی وارد فرایند طراحی شما می شود؟
در پروژه های اداری چیدمان سازمانی نقش تعیین کننده ایی در شکل گیری روابط انسانی در فضا را دارد و به همین علت در شروع طراحی و ایده پردازی به آن فکر می شود و وارد فرایند طراحی می گردد.
– علت همکاری شما با مبلمان ویرا، از لحاظ ارزش معماری چه بوده است؟
مبلمان ویرا با به عنوان یکی از تولید کنندگان مبلمان اداری، دارای تنوع مطلوب و کیفیت اجرایی مناسب می باشد و این دو عامل در کنار مدیریت زمان باعث شکل گیری همکاری مداوم برای پروژه های مختلف گردیده است.