معرفی پروژه‌های اداری بهترین دفتر طراحی داخلی اروپا در 2020


یک دفتر فنلاندی متشکل از بانوان این کشور بعنوان بهترین دفتر طراحی داخلی اروپا در سال 2020 معرفی شده است. آثار اداری آنها نمایشی از ذوق، رنگ، رد شدن از مرزهای فعلی است.