میزهایی برای دو کاربر متفاوت


این میزها که اخیراً در ایتالیا به مرحله ساخت رسیده‌اند همچون پلی که دو سوی یک دره را به یکدیگر متصل می‌نماید، دو کاربر متفاوت را به یکدیگر نزدیک نموده و یک ایستگاه کاری یا work station کارآمد را بنا می‌نهد. یک سوی میز مخصوص کارمندی نشسته است که ممکن است کار او روزانه و طولانی مدت باشد. سوی دیگر اما می‌تواند برای کاربری ایتساده باشد که کاری موقت یا کوتاه مدت را در نظر دارد. همچنین سمت ایستاده می‌تواند محلی برای اقامت موقت کارمندی باشد که در طول روز قصد تغییر محل کار خود یا بحث با همکار خود را داشته باشد. همکاری که در سوی دیگر میز نشسته است!

از مزایای دیگر این میز، قابلیت تنظیم ارتفاع رویه‌ی آن است. هر دو سمت میز براحتی قابلیت تغییر ارتفاع را دارند لیکن این قابلیت در میز نه تنها مخفی نشده که به بخشی از فرایند طراحی و زیبایی شناسی میز نیز تبدیل شده است. پایه‌های ضخیم و ایستاده میز در کنار رویه و بازوهای متحرک آن، حس طراحی و ساخت هوشمندانه را به بیننده می‌دهد و اینها همه در حالی است که اصولاً چنین قابلیت‌هایی در میزها را پنهان می‌کنند!