نسل جدید فضاهای تجری خرد مقیاس


پروژه اخیر ویرا نماینده جریانی در آینده است. در آینده فروش و کار تجاری به مذاکره بیش از پیش وابسته خواهد بود و در این اتمسفر، مبلمان نقشی حیاتی در خلق تجربه کاری و خرید موفق خواهد داشت. در املاک ایران زمین این جلوه به خوبی برای چشم حساس و زیبابین قابل درک است. جالب آنکه در دسته تجاری های وابسته به املاک و مستغلات از گذشته نیز موضوع مذاکره و گفتگو مهم بود ولی تاکنون مسی به مبلمان آن توجه نکرده بود. مبلمان که علاوه بر خواص مذکور به خلق فضای معمارانه جذاب و موثر نیز اثرگذار است. در این نگرش چه بس مبلمان اداری همچون مجسمه و ابژه هایی در فضا عمل نماید.